Algemene voorwaarden
v.workx Abonnement
Je gaat van start met een Pregnant-, Recovery- of Bootcamp for Women abonnement voor minimaal 1 maand. Hierna geldt een opzegtermijn van één maand. Bij beëindiging van het abonnement binnen de eerste drie maanden is eenmalig een bedrag van 30 euro administratiekosten verschuldigd. Als de uitgerekende datum bij het Pregnant abonnement binnen deze drie maanden valt, zijn er geen administratiekosten verschuldigd. Ook niet wanneer de bevalling eerder is dan de uitgerekende datum.
Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Heb je al eerder meegetraind, dan kan je je abonnement ook starten door het versturen van een email naar hello@vworkx.nl. In deze mail noteer je het abonnementstype, startdatum en de gewenste vaste training(en).
Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van v.workx te accepteren.
Het Pregnant-abonnement stopt automatisch op de uitgerekende datum. Mocht je eerder dan je uitgerekende datum bevallen, dan kan je dit aan ons doorgeven en dan wordt het abonnement op de bevaldatum stopgezet. Doorgeven kan via een e-mail.
Het Recovery-abonnement is daarna per maand opzegbaar. Als je na een aantal maanden, in overleg met je trainster wil overstappen naar het Bootcamp for Women programma dan kan je een mail sturen.
Voor alle abonnementen geldt dat je onbeperkt mag meesporten. Hiervoor geldt geen limiet. Doe dit in geval van een Pregnant- of Recovery abonnement wel verantwoord en in overleg met je trainer.
Als je een bootcamp moet missen kan je je afmelden via je de v.workx groeps(whats)app. Dat is wel zo fijn voor de trainer, Je kunt deze bootcamp natuurlijk altijd inhalen op een van de andere dagen.
Bij zwangerschap kan het Bootcamp for Women abonnement per direct worden omgezet naar een Pregnant abonnement. Bootcamp for Women is niet geschikt voor het zwangere lichaam. Overleg dit altijd met je trainster. Met uiterlijk 14 weken moet je deze overstap gemaakt hebben.
Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
De betaling geschiedt via automatische incasso, hiervoor wordt toestemming gegeven middels het volledig invullen van het aanmeldformulier. Het bedrag wordt maandelijks vooruit geïncasseerd door v.workx, aan het einde van de maand.
Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering, ontvang je een herinnering waarbij je het zelf kan overmaken, per IDEAL kan betalen of we bieden de incasso na een maand nogmaals aan.
Deelname aan de lessen van v.workx wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan (zonder opgaaf van geldige reden). v.workx is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting komt te vervallen.
v.workx behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging word je hiervan op de hoogte gebracht. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.
Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. Voor vakanties geldt een uitzondering: tijdens vakanties kan de deelname aan de bootcamps kosteloos worden overgenomen door een vriendin.
lemelerberg 25 3825 ch amersfoort hello@vworkx.nl vworkx.nl KvK: 66714737 BTW: NL8566.69.982.B.01 Bank: NL 70 KNAB 0258 1402 83

v.workx behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
De bootcamps gaan altijd door. Alleen bij extreem slecht weer of door ziekte van de trainster gaat de bootcamp niet door en wordt er een inhaalmogelijkheid aangeboden. Als een bootcamp niet doorgaat, wordt dit minimaal een uur voor de start van de bootcamp per whatsapp doorgegeven.
De trainingen lopen het hele jaar door. Op nationale feestdagen gaan de bootcamps in basis niet door. Dit zal niet leiden tot contributie vermindering of restitutie. Check altijd de v.workx groeps (whats)app even of de trainingen wel doorgaan. Op de volgende feestdagen worden en sowieso geen bootcamps gegeven: 1 januari (Nieuwjaarsdag), 1e en 2e Paasdag, 27 april (Koningsdag), Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 5 december, Kerstavond en 25 en 26 december (Kerst).
v.workx kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor zoekgeraakte, beschadigde en/of gestolen persoonlijke eigendommen.
Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de bootcamps, die aangeboden worden door v.workx, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Het is altijd mogelijk om binnen de abonnementsduur een gemiste training in te halen op dagen dat je normaal niet traint.
Het is niet mogelijk om het abonnement stop te zetten wegens vakantie. Deelname aan de v.workx bootcamp doet de deelnemer geheel op eigen risico.
Tijdens de training luistert de deelnemer goed naar haar lichaam en volgt zij de instructies op van de trainster.
Beëindigen
Het is mogelijk om het abonnement tijdelijk en per direct stop te zetten bij uitval door blessures of op medische indicatie. Dit dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven via hello@vworkx.nl. Je abonnement stopt na het doorgeven hiervan.
Zonder opzegging zal het abonnement automatisch maandelijks verlengd worden. Voor het Pregnant- abonnement geldt hierbij dat dit tot maximaal de uitgerekende datum van je zwangerschap loopt. Daarna wordt het abonnement automatisch stopgezet.
Een Pregnant abonnement wordt automatisch beëindigd op je uitgerekende datum, welke je hebt doorgegeven bij je aanmelding.
Een Recovery- of Bootcamp for Women abonnement is maandelijks opzegbaar. Opzegging gaat via een mail naar hello@vworkx.nl. Houd rekening met een opzegtermijn van één maand. Bij beëindiging binnen de eerste drie maanden wordt eenmalig 30 euro administratiekosten in rekening gebracht. Zonder opzegging zal het abonnement automatisch maandelijks verlengd worden.